Return to Content

Of Arts and others Demons of Populism

En hyllest til pionerer og en oppfordring til refleksjon rundt kunstnerens ansvar i en era av global populisme

Globaliseringens tidsalder og internett bar løfter om å fremme kontakten mellom folk og kulturer. Nå beveger derimot varer og informasjon seg lett over landegrensene samtidig som det ironisk nok bygges murer for å stoppe menneskers mobilitet.

Trump, Farage, Le Pen og Putin er bare noen av navnene som minner oss om at vi står overfor en populistisk tidsalder.

Kunst er ikke bare i stand til å generere nye diskurser og integrere nye ideer, den kan også generere empati og avsløre kompleks dynamikk i menneskets psykologi.

Tre ikoner med denne makten er uten tvil Rossy De Palma, Tumi aka. Stogie T og Yasmine Hamdan, som gjennom sin kunst har avdekket dynamikk knyttet til identitet, seksualitet og kjønnsroller og dermed generert en anti-diskurs som har trigget sosiale og kulturelle transformasjoner.

I panelet: 

 

I samarbeid med Acción Cultural Española, AC/E and the Nobel Peace Center.

 

Mer info:

Legg igjen en kommentar