Return to Content

Oslo World kartlegger festivalverden

Covid-19-pandemien preger alle sektorer og lag av samfunnet på ulike vis. For oss som driver en musikkfestival er det høyst uvisst når musikkverden reelt sett kan åpnes igjen – […] Les mer>