fbpx
Return to Content

The Soundtrack of a nation

- seminar på Nobels Fredssenter

Lyden av en nasjon
Flertallet av årets artister kommer fra
land hvor uavhengighet, ytringsfrihet og selvbestemmelse er langt fra en selvfølgelig rettighet.
En av disse er Hugh Masekela
 fra Sør-Afrika, som ble tvunget i eksil
under apartheidregimet. I Sør-Afrika var musikk en viktig katalysator i kampen mot styresmaktene i mer enn 20 år.

Musikk kan bidra til å kjempe for menneskerettigheter, ytringsfrihet
og åpenhet. Det kan engasjere store folkemengder og oppnå massiv sosial
og politisk endring.
Vi har sett det i Sør-Afrika, og vi ser det i Midtøsten og mange afrikanske land i dag. Seminaret ”Soundtrack of a Nation” vil i hovedsak drøfte hvordan musikken beveger, motiverer og engasjerer mennesker.

Panelet vil diskutere følgende spørsmål; Hvordan kan musikk overleve krig og opptøyer i århundrer?
På hvilken måte er musikere innovatører og identitetsskapere i en nasjon? Hva skal til for at musikk gir oss en følelse av tilhørighet og nasjonsbygging?

Del 1 Hugh Masekela vil i samtale med Ole Reitov (Freemuse) diskutere musikkens betydning i den demokratiske prosessen i Sør-Afrika. Hugh Masekela har i en årrekke utforsket musikkens rolle som et instrument for sosial endring.

Del 2 I andre del av seminaret vil det debatteres rundt hvordan musikk engasjerer i dag. Hva slags betydning har musikk hatt, om i det hele tatt, i den arabiske våren vi har sett i Nord-Afrika og Midtøsten? Hvordan ser vi at unge artister setter aktuelle saker på dagsorden og bruker sin innflytelse til å bidra til endring? Hva slags betydning har musikk som katalysator i dag?

Panel del 2:
Thomas Hylland Eriksen
- sosialantropolog
Mayssa Issa – journalist France Media Monde
Khaled Yassine – artistic director, Beirut & Beyond
Tshawe Baqwa, MADCON
- artist

Moderator:
Cecilie Hellestveit, International Law and Policy Institute (ILPI)

I samarbeid med

Nobels Fredssenter
Amnesty International Norge
Freemuse
Institut français de Norvège

Støttet av Fritt Ord!

Legg igjen en kommentar