fbpx
Return to Content

AVLYST: Beirut & Beyond

— Beirut & Beyond og Oslo World har stor tro på kunstens kraft og kultur i møte med terror og vold. Derfor ser vi frem til et sterkt samarbeid i 2016, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

Oslo World Music Festival har siden 2013 vært medarrangør av festivalen Beirut & Beyond International Music Festival i Libanon. Målet med festivalen er å skape større synlighet rundt musikkscenen i en region som er hardt rammet av krigen i Syria, flyktningestrømmen og generell politisk uro. Ved å arrangere festivalen i Libanon, samt satelittfestival under Oslo World og turné i Europa, har Beirut & Beyond på kort tid rukket å bli en viktig aktør på hjemmebane og internasjonalt.

Ut fra en helhetlig vurdering av den politiske situasjonen, arrangørens begrensede kapasitet og infrastruktur, deres praktiske og sikkerhetsmessige gjennomføringsevne og ikke minst sett i lys av de siste dagers hendelser, har Beirut & Beyond International Music Festival og Oslo World sammen kommet frem til at årets festival ikke kan gjennomføres. Dette er veldig beklagelig, men vi ser frem til videre samarbeid om festival og konserter i 2016.

— Beirut & Beyond er et prosjekt jeg var med å starte i 2012, og siden har jeg fulgt prosjektet veldig tett gjennom planlegging og gjennomføring. Noen av mine største musikalske opplevelser og oppdagelser har kommet gjennom Beirut & Beyond. Det har vært en veldig vanskelig beslutning for oss og teamet vårt i Libanon å bestemme oss for å avlyse årets festival, men dette er på ingen måte en avslutning for satsningen. Beirut & Beyond og Oslo World har stor tro på kunstens kraft og kultur i møte med terror og vold. Derfor ser vi frem til et sterkt samarbeid i 2016, sier festivalsjef Alexandra Archetti Stølen.

 

Årets festival var planlagt 3. til 6. desember.

Legg igjen en kommentar