Return to Content

Årets tema: Avantgarde i periferien

“kunstens kraft er umiddelbar” - Henri de Saint-Simon, 1825

Avantgarde – i periferien er tema for årets Oslo World. De fleste av artistene på årets festival har møtt eller vil møte motstand, de har provosert eller vil provosere, de har gjort dypdykk i tabuer, felles for alle er at de bryter med mainstream.

Avantgarde i periferien – hva vil det si? 

Vi skal fremme artistene som går foran, bryter ny grunn, er pionerer, bryter med det opplagte, hybridene, de ukonvensjonelle, de kontroversielle. Vi spør oss hva som er innenfor og hva som er utenfor, hva som er sentrum og hva som er periferien i dag? Hvordan påvirker ufrihet og sensur utviklingen av nyskapende kunst? Felles for alle er at de bryter med mainstream og er nyskapende. – Alexandra Archetti Stølen, festivalsjef Oslo World

Den sosiale kraften i kunsten

Avantgarde er opprinnelig et fransk begrep, som betyr å være i forkant eller i front av troppen (den delen av en hæren som går først, foran resten). Begrepet dukket først opp med henvisning til kunsten, i Frankrike i første halvdel av det nittende århundre, og er ofte kreditert den innflytelsesrike tenkeren Henri de Saint-Simon, en av forløperne for sosialismen. Han trodde på den sosiale kraften i kunsten, og så kunstnere, på lik linje med forskere og industrifolk, som ledere av et nytt samfunn. I 1825 skrev han: “Vi artister vil tjene deg som en “avantgarde”, kunstens kraft er umiddelbar”.

Fusjonen og hybriditeten

Selv om begrepet avantgarde opprinnelig ble brukt for å beskrive innovative tilnærminger til å lage kunst i det nittende og tidlig tjuende århundre, er det relevant for kunst også i dag.  En viktig side ved all avantgarde kunst er fusjonen og hybriditeten som har vært mulig takket være mobilitet og møter mellom mennesker på tvers av kulturer og landegrenser.

Oslo World- aktuelle Jon Balke om årets tema:

“avantgarde er et vanskelig begrep å bruke i kunst, ettersom det skulle bety noen som går først der alle andre kommer etter. Jeg oppfatter derfor begrepet heller som en betegnelse på de som står utenfor mainstream og konsensus, de som tør å stole på sin originalitet og utforske denne helt til bunns, koste hva det koste vil. Nettopp i våre dager hvor hele grunnlaget for demokrati er truet av fragmentering av informasjon trenger vi originale skapere og tenkere innen kunst og samfunnsliv som kan inspirere til nytenkning på alle plan i samfunnsutviklingen” – Jon Balke

Vi lever i en tid der globalisering og internett skulle gjøre det enkelt å skape forbindelser mellom individer og nærhet mellom kulturer. Men mens transitt av varer og informasjon flyter raskt over landegrensene, bygger vi murer og grenser som hindrer mobilitet av mennesker. Vi lever i populismens tid. Der revolusjonær nasjonalisme, imperialisme, avkolonisering, modernisering, søken etter etnisk identitet og ikke minst en sterk grad av sensur, dominerer det politiske landskapet i mange land i hele verden.

 

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar