Return to Content

Avantgarde i periferien

Festivalsjefen forklarer årets tema

 

Når jeg sier at temaet for årets Oslo World er «Avantgarde – i periferien», har folk sperret opp øynene. For avantgarde er ikke det mest opplagte temaet for en «world music»-festival, kanskje? Vel, la meg starte med å si en gang for alle at vi ikke presenterer «world music» på Oslo World, vi presenterer musikk i alle sjangre fra hele verden. Vi gir verden til Oslo og Oslo til verden. Vanligvis har vi temaer som «forbudte sanger», «tilhørighet», «grenser», «sterke kvinnestemmer», emner som umiddelbart blir oppfattet som mer politiske, mer samfunnsengasjerende. Så hvorfor skal Oslo World ta tak i begrepet avantgarde? Og hva mener vi med periferien? I vår eurosentriske verden anser man alt utenom USA og Europa som periferi. En stor del av det Oslo World presenterer kommer fra andre land og regioner og blir da ut fra en slik tolkning fra periferien.

Avantgarde er opprinnelig et fransk militært begrep fra middelalderen, som betyr å være i forkant eller i front av troppen. Begrepet i kunsten oppstår også i Frankrike i første halvdel av det nittende århundre og assosieres ofte med den franske filosofen Henri de Sant-Simon og kretsen rundt ham, som var forløperne for de store sosialistiske tenkerne. De hadde stor tro på den sosiale kraften i kunsten og kunstens betydning for å skape bedre samfunn.

Det er dette aspektet ved avant-garde vi ønsker å fremheve under årets festival. Vi har invitert artister og aktivister som på forskjellige måter bruker kunstens kraft til å gå mot strømmen og pushe grenser, for å skape større frihet og handlingsrom i samfunn i det globale sør, som ofte er preget av sensur og politisk undertrykking, eller vår del av verden, som i økende grad er preget av fremmedfrykt og nasjonalistiske strømninger.

Vi skal fremme artistene som går foran, som viser vei, som er pionerer, bryter med det opplagte, de ukonvensjonelle. Vi skal fremme artister og aktivister som er med på å skape viktige møteplasser, som fremmer radikale ideer, som står for uortodokse tilnærminger og driver med overskridende kunstneriske uttrykk. Artister som en kanskje ikke umiddelbart ville plassert under avantgarde begrepet, men som har brukt kunsten og stemmen sin bevisst eller ubevisst til å skape sosial endring.

Begrepet avantgarde klinger forskjellige i ulike deler av verden både historisk og i dag.

Gjennom en hel festivaluke skal vi snakke om hvilke mekanismer som gjør at medstrømskunst tar avantgarden til seg og gjør den tilgjengelig for massene, vi skal vie et helt hus og en hel dag til afrofuturisme, vi har bestillingsverk fra så forskjellige artister som Øyunn og Rossy de Palma, vi presenterer en av midtøstens aller første kvinnelige artister som slo gjennom med elektronisk indie og vi vier en hel dag og et helt hus til til Beirut & Beyond. Vi åpner med et ikon innenfor calypso-sjangeren og et forbilde for kvinner i Karibien som i dag vier sine liv til musikken. Listen over pionerer som gjester årets Oslo World er lang.

I 6 dager, på 27 scener skal vi ta verden til Oslo, til sentrum, eller til periferien om du vil. Alt ettersom.

Legg igjen en kommentar