Return to Content

Cultural Appropriation and Heritage in Fashion

Det virker som om kulturell appropriasjon – i likhet med globalisering – er uunngåelig i det 21. århundre. Er kulturell appropriasjon en måte å gi synlighet til kulturell praksis i en transnasjonal sammenheng? Kan det fungere som en redning for kulturarv? Eller er det en nåværende tendens som forsterker dynamikken i kulturell utnytting?

I panelet:

Moderator: Camille Oneida Charles – Forfatter, lærer og aktivist.

Mer info:

Legg igjen en kommentar