Return to Content

Lyden av det hellige

Busstur til tre hellige rom

Oslo World gjentar suksessen med opplevelsesreiser til hellige rom når Lyden av det hellige nok en gang utforskes. Tema for årets festival er avant-garde i perifirien. Så hva er så koblingen mellom årets tema og Lyden av det hellige? Avant-garde handler om å søke det nye mens Lyden av det hellige handler om å oppsøke det gamle på nye måter. Da kan grenser overskrides.

Når Lyden av det hellige utforsker hvordan hellige tekster kommer til uttrykk gjennom lydbilder og melodibasert resitasjon er vi i møte med tusenårige religiøse uttrykksformer. Selv om disse lydene ikke nødvendigvis ble sett på som kunst i sine respektive tradisjoner kan man likevel oppleve dem som estetiske uttrykk – som kunst. Samtidig kan det hellige også sprenge rammene for kunstbegrepet.

Hva er lyden av det hellige? Hvilken funksjon har lydene i de ulike religionene? Hva har endret seg i diaspora?

Lørdag 4.november kl. 10.30-15.30 pris: Pris 250kr (inkluderer lunsj i bussen)

Program for dagen:

Vår Frelser ortodokse kirke i Akersveien. Russisk-ortodokse hymner blir sunget på norsk og kirkeslavisk. Kunsthistoriker ph.d. Caroline Serck-Hanssen gir deretter omvisning i kirken hvor ikontradisjonen vies oppmerksomhet.
 
Islamic Cultural Centre på Grønland er en av byens største moskeer. Vi opplever resitasjon av Koranen, sanger om profeten Mohammed (Na`at) og innkallelse til bønn (Azan).
 
Norges Hindu-kultursenter på Ammerud. Vi vil oppleve bønner messet på sanskrit. I hinduenes religiøse praksis inngår også bruk av sang og rytmeinstrumenter.
 
Guide under busstur:
Knut Erik Tveit, kulturrådgiver i Oslo bispedømme og prosjektleder for Lyden av det hellige.

 

Fremmøte på Universitetsplassen lørdag 4. november kl 10:30. Retur til samme sted kl 1530. 

I samarbeid med KULT – Senter for Kunst, Kultur og Kirke.

Mer info:

Legg igjen en kommentar