fbpx
Return to Content

Freedom. For whom?

Seminar and concert

17:00-18:30: Seminar
19:00- 20:00: Konsert med Tania Saleh 

Ordet frihet er emosjonelt ladet. Vi forbinder nesten utelukkende positive ting med det. Det er vanskelig å se for seg noen erklære at de er fundamentalt i mot frihet. Gjennom historien har grusomme forbrytelser blitt begått i frihetens navn – men frihet som en hellig verdi, grunnleggende for demokratiet, har bestått. Det er som om begrepet nyter en slags immunitet. Men alle har ikke rett til å benytte seg av denne friheten. Det eksisterer for eksempel en uendelig dualitet mellom “frihet til” og “frihet fra”.

Med dette seminaret håper vi å granske denne friksjonen. Hvorfor tar det så lang tid å oppnå interseksjonell likestilling? Hvordan bekjemper vi sexisme, uten å ignorere andre faktorer, som rase, funksjonshemming, seksualitet og klasse? Hvordan gjør vi det mulig for kvinnelige stemmer å ta opp plass i det offentlige rom, uten at de skal være redde for konsekvensene?

Seminaret vil være delt i to. Første del er en samtale om så lang tid å oppnå interseksjonell likestilling mellom paneldeltakerne og andre del en times lang konsert med Tania Saleh.

Panel: 

  • Zanele Muholi (ZA) is a photographer and visual activist. Her art is deeply intertwined with her advocacy on behalf of the lesbian, gay, bisexual, transgender, and intersex (LGBTI) community.
  • Rania Elias (PS) is the director of Yabous Cultural Centre and of the Jerusalem Festival in Jerusalem.
  • Tania Saleh (LB) is a contemporary alternative Lebanese singer/songwriter/visual artist.
  • Moeisha Ali Aden (SO/DN)  (tbc) is a muslim, trans performative artist, known for her monologues on topics mainly related to gender, sexuality, race and religion.
  • Vanessa Reed (UK) Is the chief executive of PRS Foundation and founder of Keychange.
  • Moderator: Jane Cornwell (AU/UK) is a journalist and writer (London Evening Standard, News Ltd, Fairfax, Songlines Magazine)

 

 

 

 

Legg igjen en kommentar