Return to Content

Styret

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Åse Kleveland – styreleder 

Cecilie Hellestveit – nestleder 

Anne Moberg – styremedlem

Wilfred Vuillaume – styremedlem

Thomas Prestø  –  styremedlem

Rob Waring – 1. vara

Maane Sillah – 2.vara

Legg igjen en kommentar