Return to Content

Styret

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Birger Carlsen – styreleder – leder for Solistkoret

Mette Møller – nestleder – advokat/Generalsekretær i forfatterforeningen

Claes Olsen – Øya Festivalen

Anne Moberg – Rikskonsertene

Ellen Stokland –  Fellesrådet for kunstfagene i skolen

Rob Waring – (1. vara) musiker

Rafael Garavito- (2.vara) Prosjekt manager, Universum

Legg igjen en kommentar