Oslo World Web backgrounds12 2022
Utopier Afrika Oslo World2019 Lars Opstad 001
Oslo World Web backgrounds12 2022

Beyond Music

Oslo Worlds Beyond Music-program inviterer den internasjonale kulturbransjen til samarbeid på nett, og vil også prege Oslo under festivaluken.

Det begynner å bli lenge siden Oslo World utelukkende dreide seg om musikk. Gjennom årenes løp har festivalen vært vertskap for seminarer, diskusjoner, foredrag, utstillinger og forestillinger - alt samlet under fanen Beyond Music. Oslo World 2020 blir ikke noe unntak, selv om vi er nødt til å gjøre ting på en ny måte. Også i år vil festivalen by på både kunst og forestillinger i Oslo.

Et høydepunkt under årets festival vil være den todagers hybride konferansen “Solidarity, artistic freedom and resistance”, som vi arrangerer i samarbeid med Freemuse.

Det er en konferanse som arrangeres live i Marmorsalen. I tillegg skjer den på nett, for å inkludere internasjonal bransje. I samarbeid med Sentralen og Estraad har vi utviklet en digital plattform som gjør det mulig for publikum å velge sin egen avatar og entre 3D- og 2D-systemer, for å få en ny opplevelse av festivalen, utforske seminarprogrammet og kommunisere underveis. Å lage en slik plattform var en nødvendighet for seminardelen av Oslo World i år. Når reiser er mulig igjen, vil det forhåpentligvis være et nyttig tillegg, slik at flere enn tidligere kan delta i programmet vårt.

Oslo World poster Estraad
Oslo Worlds avatarer

“Solidarity, artistic freedom and resistance” vil bestå av flere foredrag og arrangementer, og vil ta for seg temaer som solidaritet, aktivisme og motstandskraft. Aktivister, politikere, forskere, kunstnere, politiske beslutningstakere og kulturelle arrangører fra hele verden samles digitalt, for å utveksle ulike perspektiver og verktøy for å håndtere situasjoner der brudd på kunstnerisk frihet oppstår.

I fjor var temaet for Oslo World “Utopia”, og underveis i festivalen hadde en rekke norske og internasjonale delegater et gruppearbeid hvor de lagde et utopisk manifest - et dokument som beskrev målsetninger og strategier for en mer rettferdig og bærekraftig kultursektor. Det var ikke ment som et stillestående dokument, og alt som har skjedd i 2020 gjør det nødvendig at arbeidet fortsetter. Derfor vil Beyond Music i år inneholde arbeidet med Utopian Manifesto 2.0, der kulturaktører fra hele verden møtes på nett for å revidere og videreutvikle disse målsetningene.

Les mer om konferansen her!

Utforsk resten av Oslo World Beyond Music her!