Oslo World Web backgrounds 2023 large10
SEMINAR Utopisk Manifest Oslo World2019 Lars Opstad 002
Oslo World Web backgrounds 2023 large10

Utopisk manifest

Målsetninger og strategier for en mer rettferdig og likestilt kultursektor.

Oslo World 2019 hadde utopier som tema. I den forbindelse inviterte festivalen i samarbeid med TrAP og Balansekunst fagpersoner fra hele verden til et seminar hvor de utarbeidet et utopisk manifest - et arbeid for å fremme ideer og strategier for å bekjempe diskriminering, rasisme, korrupsjon og ulikhet i kulturbransjen.

Den første versjonen av manifestet, som både tydeliggjør målsetningene sektoren bør ha, og en rekke konkrete handlingsforslag som tar oss mot disse målene, ble lansert i juni. Det berører temaer som rettferdige søknadsprosesser, lik lønn for likt arbeid, universell utforming og strategier mot rasisme i kunstfeltet, for å nevne noe. Opprinnelig var planen for arbeidet å presentere en endelig versjon. Men bakteppet for utarbeidingen og det som har skjedd siden, har tydeliggjort behovet for å fortsette, for å revidere, legge til og holde diskusjonen om hvordan man oppnår en mer rettferdig kultursektor levende. Under årets festival vil bransjerepresentanter fra hele verden møtes digitalt, for å utveksle erfaringer fra året som er gått og å oppdatere manifestets innhold.

I samarbeid med Sentralen, Estraad og Snøhetta har vi utviklet en digital plattform som gjør det mulig for delegatene å velge sin egen avatar og entre 3D- og 2D-systemer og det er i nettopp denne plattformen workshopen vil finne sted, i både regionale og globale "rom", utført på flere ulike språk.

Vi ser på måneder og år med krav til kreativitet og hardt arbeid i tiden som kommer - virkeligheten er blitt snudd på hodet og veien fremover vil bli preget av gjenoppbygging, av små skritt. Men det er en situasjon som også krever at vi har de større målene for øye - at vi spør hvem kulturen skal være til for, både på, bak og foran scenen, at vi stiller oss selv kritiske spørsmål om hvem kulturen er tilgjengelig for i dag. Vi er nødt til å diskutere hvordan det ekstraordinære øyeblikket 2020 kan munne ut i en mer bærekraftig og rettferdig kultursektor på den andre siden, og manifestet er å regne som et bidrag i den retningen.

Her kan du lese og signere manifestet!

Arbeider du i kulturbransjen og ønsker du å bidra? Her kan du melde deg på workshopen!