Oslo World Web backgrounds 2023 large15
960x0
Oslo World Web backgrounds 2023 large15

Fra et historisk bygg på Tøyen til et moderne museum ved Oslos sjøkant: 22. oktober 2021 åpnet nye MUNCH i Bjørvika.

MUNCH skaper sterke kunstopplevelser for et bredt og mangfoldig publikum og trekker linjer mellom fortid, samtid og framtid. ​