Styret

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Åse Kleveland – styreleder

Cecilie Hellestveit – nestleder

Anne Moberg – styremedlem

Wilfred Vuillaume – styremedlem

Thomas Prestø – styremedlem

Rob Waring - 1. vara

Maane Sillah - 2.vara