Styret

Styret i Stiftelsen Oslo World Music Festival består av følgende personer:

Åse Kleveland – styreleder
Cecilie Hellestveit – nestleder
Anne Moberg – styremedlem
Wilfred Vuillaume – styremedlem
Thomas Prestø – styremedlem
Rob Waring - 1. vara
Maane Sillah - 2.vara