Styret

Oslo Worlds styre er en sammensatt gruppe, med stort nettverk og mye kompetanse:

Cecilie Hellestveit – styreleder
Anne Moberg – styremedlem
Wilfred Vuillaume – styremedlem
Thomas Prestø – styremedlem
Emnet Kebreab - styremedlem
Rob Waring - 1. vara
Nora Paynter Gundersen - 2.vara