Web backgrounds 5
Hillari 02
Web backgrounds 5

Oslo World UNG

Oslo World UNG er kulturopplevelser skapt av unge mennesker for andre unge.

Hvert år står Oslo World UNG for konsertarrangementer under festivalen i tillegg til å skape møter mellom unge samfunnsengasjerte stemmer og annen ungdom. Disse møtene skjer både på et eget seminar under Oslo World og på en høstturné, hvor skoleelever fra ulike deler av landet får bryne seg på diskusjoner og musikkopplevelser.

For å få til dette, jobber vi sammen med ungdomssatsinger fra andre kulturinstitusjoner, som Deichman og Munch. Målet er å nå ut til unge i alderen 15-18 år. Tilgang på konserter og andre kulturopplevelser i denne alderen er dyrebart. I dagens virkelighet er det dessverre også ofte svært dyrt, kulturen blir nok en måte å kjenne på utenforskap. Målet til Oslo World UNG er å se disse forskjellene og prøve å gjøre noe med dem, gjennom å skape noe som ungdom med vidt forskjellig bakgrunn både har tilgang på og kan føle seg hjemme i.

RAMBOW 03

Oslo World UNG er skapt av unge voksne i alderen 18-24. En av de viktigste måtene kulturlivet kan holde tritt med en mer kompleks og mangfoldig verden på, er å sørge for at miljøene og arbeidsplassene som skaper opplevelser får en tilførsel av nye mennesker, og nye blikk. Mangfold på scenene er viktig – men økt mangfold bak scenene er nøkkelen til mer varige endringer. Slik kan vi skape kulturopplevelser for hele befolkningen også i fremtiden.

Small Oslo World Ung Seminar2020 Lars Opstad 092

Derfor er Oslo World UNG også et talentutviklingsprogram. Et springbrett for neste generasjons kulturarbeidere, hvor en stab bestående av unge og engasjerte talenter former egne arrangementer og jobber med resten av festivalen. I tillegg er også programmet tilrettelagt for kompetanseheving og nettverksbygging for de som deltar.

På den måten forsøker Oslo World UNG både å bedre tilbudet for unge her og nå, samtidig som programmet er et bidrag til at morgendagens scener skal bli enda mer inkluderende.

Les mer om gjengen bak Oslo World UNG 2024 her!

Oslo World UNG kunne ikke vært gjennomført uten støtte fra Sparebankstiftelsen, Kulturtanken, Oslo Kommune og Kulturrådet.