Fisk
Hakim OWMF 2011 ars Opstad 031
Fisk

Billettinfo

Du kan kjøpe billetter til alle våre konserter her.

Det er begrenset kapasitet på alle våre spillesteder i år og det lønner seg å være tidlig ute med å bestille billetter. Om nye retningslinjer gjør at kapasiteten må begrenses ytterligere, eller konserter må avlyses, får man full refusjon på kjøpte billetter.

Noen av årets arrangementer er gratis. På grunn av begrenset kapasitet og smittevern er man allikevel nødt til å hente ut billetter på forhånd.

På enkelte spillesteder vil man kunne reservere plasser på forhånd. På andre spillesteder vil man ved ankomst bli vist til nummererte seter. Plasseringen noteres av billetør og dette notatet beholdes i 14 dager fra arrangementsdato for eventuell smittesporing.