Web backgrounds new3
Keychange
Web backgrounds new3
27.08.2020

Oslo World x Keychange

Et viktig fokusområde for Oslo World er å arbeide målrettet for en større grad av likestilling i musikkbransjen.

For Oslo World ligger det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger og opphav, i hjertet av festivalen. Vår jobb er på mange måter å utjevne dette landskapet, og på den måten utvide hva både publikum og artister tenker er mulig. Hva de kan forvente. I det lange løp er økt mangfold på scenen en investering i en større, mer variert publikumsmasse og i et større tilfang av interessante artister. Det er mye arbeid som gjenstår, ikke minst bak scenen, i tekniske crew og i den kunstneriske ledelsen av festivaler.

Oslo World er partnerfestival i det banebrytende internasjonale initiativet Keychange, som jobber systematisk for å forvandle musikkbransjens fremtid. Keychange 1.0 ble lansert av PRS Foundation i London i 2017 og fikk raskt med seg en rekke større festivaler og støttespillere. Prosjektet oppfordrer enkelt og greit festivaler og musikkorganisasjoner til å oppnå en 50/50 kjønnsbalanse innen 2022. Vi snakker da om kjønnsbalanse i alle ledd av produskjonen.

Oslo World var blant de aller første festivalene som signerte løftet som lå i bunn av Keychange 1.0 i 2017. I 2.0-prosjektet, som ble lansert høsten 2019, ble ambisjonene utvidet til å gjelde flere former for representasjon – både kjønn, seksualitet og opphavssted. Oslo World gikk fra å være en av festivalene som signerte oppropet, til å bli en av 13 partnerorganisasjoner.

Keychange kan i dag skilte med over 300 musikkinstitusjoner og aktører som har signert oppropet. Alt fra plateselskaper, festivaler og klubber til orkestre, har stilt seg bak dette initiativet. I 2019 søkte Keychange sentralt om støtte i EU-kommisjonen og fikk innvilget en betydelig sum via programmet Creative Europe. Oslo World har fått med seg Talent Norge og Norsk Tipping som partnere.

Klisjeen, når man blir konfrontert med mannlig overrepresentasjon i et festivalprogram, er å si at det simpelthen er for vanskelig å gjøre noe med. At det ikke finnes nok kvinnelig talent, eller at det er økonomisk uforsvarlig å sikte på jevn balanse. Det er ingen tvil om at festivalbooking er en vanskelig balansekunst, på alle måter. Men mange av festivalene som er nærmest å nå målene satt frem av Keychange, leder også an på andre områder, med noen av de mest interessante bookingprofilene. Det er åpenbart at disse festivalene ikke ser på målet om kjønnsbalanse som et krav som er isolert fra andre mål, det være seg kunstneriske eller økonomiske – eller noe som trenger å kompenseres for. Det er heller slik at balansemålet blir nok et verktøy i jobben med å bli bedre på alle disse punktene. At det blir en måte å justere kursen i en arbeidshverdag som uten den typen tydelige mål fort kan bli planløs. At det er en tydelig påminner om å lete etter de neste store artistene, etter nye musikalske muligheter – og på den måten fortsette å holde seg relevant for publikum.

Keychange vektlegger talentutvikling, samarbeid og tilgjengeliggjøring av ressurser og har blant annet utviklet en felles database, som vil være til hjelp for festivalene. I desember 2019 samlet de 13 partnerfestivalene seg i London og valgte ut 74 artister og innovatører fra hele Europa og Canada, som i løpet av de neste årene vil delta på internasjonale festivaler og bransjearrangementer, inngå samarbeid og delta i et internasjonalt utviklingsprogram, i regi av Keychange. De første seks norske deltakerne som ble valgt ut er: Ella Marie Hætta, Miss Tati, Charlotte Bendiks, Amira Morstaq Ali, Kine Lundevall og Jenny Gunn.

I dag og frem til 2023 ledes Keychange av Reeperbahn Festival, PRS Foundation og Musikcentrum Öst, støttet av Creative Europe-programmet i EU, i samarbeid med Oslo World, Tallinn Music Week, Iceland Airwaves, BIME, Linecheck / Music Innovation Hub, Ireland Music Week, SACEM , Liverpool Sound City, Way Out West, Spring Break, MAMA, Mutek og Breakout West.

Keychange and CE Lockup

Flere nyheter

Web backgrounds new4