Kontakt

Postadresse: Sentralen, Boks 183 Sentrum, 0102 Oslo, Norway.
Besøksadresse: Sentralen, Øvre Slottsgate 3, 0157 Oslo.
M
ail: info@osloworld.no
Org.nr: 897 806 282

Bookingforespørsler: info@osloworld.no

Bilettinfo:

Du kan kjøpe billetter på forhånd til alle våre konserter på www.osloworld.no.
Du kan også kjøpe billetter på ticketmaster.no eller telefon 815 33133.

For spørsmål om billetter, kontakt: info@osloworld.no

Frivillig?

Vi trenger folk til produksjon, markedsføring, billettsalg, assistanse på arenaer og andre forefallende oppgaver under og i forkant av festivalen. Ønsker du å bidra som frivillig? Registrer deg her.

Presse

Presse som ønsker akkreditering bes vennligst kontakte lynn@osloworld.no med forespørsler om enkeltarrangementer.

Bilder fra tidligere festivaler og arrangementer kan lastes ned her.

Bilder fra Oslo World 2022 kan lastes ned her.

Bilder av festivalsjef, Alexandra Archetti Stølen, kan lastes ned her.

Logoer kan lastes ned her.

Sponsor

Ønsker du å diskutere muligheter på sponsorsiden? Kontakt oss på lynn at osloworld.no

Annonsering

Vil du annonsere i en av våre publikasjoner? Kontakt oss på lynn at osloworld.no

Programforslag

Dersom du ønsker å bidra kunstnerisk til Oslo World 2023, eller har artistønsker, send de til info@osloworld.no. Vi mottar svært mange henvendelser og har ikke tid til å svare alle som sender mail, men alle forslag blir nøye vurdert. Dersom bandet du foreslår blir booket, gir vi beskjed!

Stab:

Festivalsjef
Alexandra Archetti Stølen
alexandra at osloworld.no

Produksjonsansvarlig
Maria Chrysostomidis
maria at osloworld.no
Tlf: (+47) 97168598

Produsent Oslo World og ansvarlig for BVD
Gunnar Strand
gunnar at osloworld.no
Tlf: (+47) 92280087

Presse og kommunikasjon
Mira Berggrav Refsum (permisjon)

Lynn Birago Badu (vikar)
lynn at osloworld.no
Tlf: (+47) 462 28 162

Internasjonal- og festivalkoordinator
Laura Camacho Salgado
laura at osloworld.no
Tlf: (+47) 981 99 502

Frivillig- og festivalkoordinator
Henriette Vold
henriette at osloworld.no
Tlf: (+47) 934 04 229

Teknisk ansvarlig
Ketil Nicolaysen
ketil at osloworld.no