Web backgrounds new8
45263459 1922733187780834 7407057812217397248 o
Web backgrounds new8

Oslo World

I tillegg til festivalen hvert år, står Oslo World for en rekke arrangementer gjennom året.

Oslo World er en av Europas ledende festivaler for musikk fra Latin-Amerika, Afrika, Asia og Midtøsten. I 2022 går festivalen av stabelen fra 1. - 6. november. Oppgaven har vært uendret siden festivalen startet opp i 1994: Å bringe verden til Oslo og Oslo til verden.

Oslo World har vokst gjennom årene. Sjangerspennet er blitt større og det utenommusikalske programmet, bestående av seminarer, kunstutstillinger og andre uttrykk, er blitt mer og mer ambisiøst for hvert år. Mer enn noensinne eksisterer festivalen i kraftfeltet mellom kunstneriske uttrykk og politiske debatter, noe som også kommer til syne i temaet vi velger oss hvert år, som er retningsgivende både for den musikalske og den utenommusikalske bookingen. Oslo World inviterer blant annet aktivister, designere, kunstnere, arkitekter, dansere og skuespillere til Oslo. Her kan man utforske årets utenommusikalske program.

Utopier Afrika Oslo World2019 Lars Opstad 001
Oslo Worlds seminarprogram blir mer ambisiøst for hver år.

I tillegg til festivalen i uke 44 hvert år, står stiftelsen Oslo World i dag for en rekke arrangementer gjennom året. VårtNabolag arrangeres på transittmottak over hele landet – her møtes flyktninger og lokalsamfunn for å knytte tettere bånd gjennom deling av kultur og matopplevelser. Siden 2013 har festivalen også vært med på å arrangere Beirut & Beyond i Libanon. I tillegg til dette kommer ansvaret festivalen i dag har for Barnas verdensdager, samt arrangementer under Musikkfest Oslo, turnévirksomhet, seminarer og konserter.

Vaart Nabolag2018 Refstad Lars Opstad 033 1
VårtNabolag på Refstad transittmottak

Men selv om festivalen har vokst og oppgavene er blitt flere og mer varierte, er målet i bunn og grunn det samme som da vi startet opp: Gjennom kvalitetsmusikk fra hele verden, med et spesielt fokus på Afrika, Asia, Midtøsten og Latin-Amerika, ønsker vi i Oslo World å styrke fri kulturell utfoldelse og ytringsfrihet, og skape en arena der Oslos borgere møter tilreisende gjester med ulik kulturell bakgrunn og erfaring.

Når?

Uke 44 hvert år. I 2021 er det festival fra 1. - 6. november.

Styre

Cecilie Hellestveit – styreleder
Anne Moberg – styremedlem
Wilfred Vuillaume – styremedlem
Thomas Prestø – styremedlem
Rob Waring – 1. vara
Maane Sillah – 2.vara

Bakgrunn

Etter 18 år som en del av Rikskonsertene, ble Oslo World høsten 2011 en selvstendig stiftelse. Festivalens formål var, og er, å drive en årlig musikkfestival med høy kunstnerisk kvalitet og samfunnsmessig brodd. Vi har en ambisjon om å nå ut til et bredt, musikkelskende og nysgjerrig publikum.

Festivalen har også som oppgave å utvikle ulike tiltak som styrker posisjonen musikk fra ikke-vestlige har i Norge. Dette er et formål vi har jobbet med, både gjennom å løfte frem viktige saker som musikksensuren i Mali og Russland, og ved å invitere artister med hjertesaker og samfunnsbrodd til festivalen.