Oslo World Web backgrounds8 2022
FACEBOOK EVENT BANNERS 2021 BEYOND MUSIC23
05.
nov

Tankesmia Kraft

Kunstens plass i samfunnet

Tankesmia Kraft er en ny, utøver-initiert, tankesmie for kulturfeltet. Den 5. november inviterer de til en samtale om kunstens rolle i samfunnet, under Oslo Worlds fagdag på Internasjonalen.

Diskusjonen om kunstens rolle i samfunnet blir aldri ferdig. Høsten 2021 er et godt eksempel på det. Pandemien satte kulturfeltets vilkår og samfunnsnytte i et skarpere lys enn vi er vant med. Diskusjoner om hvordan vi skulle bevare de ulike feltene måtte nødvendigvis også bli en diskusjon om hvorfor vi skulle gjøre det.

Likheter, men også ulikheter mellom aktørenes utgangspunkter sto tydeligere frem. Frivillige, leverandørleddene, amatører og utøvere på internasjonalt toppnivå, veteraner og folk i startgropa - alle opererte med begrensninger, men ble lammet på ulikt vis. Krisen krevde at man snakket om kulturfeltet som helhet, men også et mer mer analytisk blikk på interessemotsetningene som finnes - noe den nylig avsluttede kulturstreiken er et tydelig eksempel på.

Regjeringsskiftet signaliserer et ideologisk skifte som skal sette sitt preg på gjenreisningen av kulturfeltet. Signalene fra kulturminister Anette Trettebergstuen tyder på at visjoner om næringsutvikling og private initiativer får selskap av nye diskusjoner om å bygge ned klasseforskjeller i kulturen. Det er nye toner som kommer etter at Covid-19 på mange måter ble en situasjon som løftet fram diskusjoner om tilgjengelighet - det være seg økonomisk, geografisk eller helsemessig - både for publikum og utøvere.

Om du legger til de tidvis harde diskusjonene tilknyttet Sløseriombudsmannen, som har satt sitt preg på kulturoffentligheten det siste året, er det åpenbart at det er flere tiår siden behovet for en åpen samtale om kunstens grunnleggende vilkår og funksjoner har vært mer presserende.

Og der kommer Tankesmia Kraft, opprettet på initiativ fra utøvere som tilhører flere forskjellige fagfelt. De skal dokumentere og diskutere kunsten og kulturen som fenomen, profesjon og samfunnsaktør, og være en tydelig stemme i offentligheten, både i det politiske feltet og i mediene.

Denne fredagen under Oslo Worlds fagdag på Internasjonalen får vi en samtale mellom Solveig Slettahjell og Christina Hazboun om ulike erfaringer, der kulturelt samarbeid fra Norge, Palestina og Storbritannia bli løftet fram. I tillegg får vi en opptreden fra Kajsa Balto og Ragnhild Tronsmo Haugland. I salen denne fredagen har vi bransjefolk fra ulike deler av verden, som vil komme med sine perspektiver etterpå. Sånn må det bli - for er det noe vi vet, så er det at kulturfeltet kommer til å fortsette å være et blandakor.

Også anbefalt

Oslo World Web backgrounds5 2022
Barnas verdensdager klovner

Barnas verdensdager Oslo

Grønland kulturstasjon og Asylet

Lørdag 21. oktober