Oslo World Web backgrounds 2023 large8
Afterlight Image2kopi
Oslo World Web backgrounds 2023 large8

Vinbaren i første og annen etasje er selve hjertet til Becco, med hyppige kulturelle innslag og småskala utstillinger. I tredje etasje er det arrangementer og utleie, med et moderne hjemmekjøkken, langbord og projektorer for bruk til lukkede selskap og faglige arrangementer.