Web backgrounds 5
Om Melahuset 2560x1080 0000s 0001 8 Mars Publikum2 2048x864
Web backgrounds 5

Melahuset ble etablert i 2016 og er en scene for flerkulturell kunst og kulturuttrykk. Husets virksomhet gjenspeiler mangfoldet i samfunnet og legger særlig vekt på kunstnere og kulturuttrykk fra de landene som er godt representert i Norge gjennom innvandring.