Oslo World Web backgrounds 2023 large11
Asha Abdullahi
03.
nov

Oslo World UNG seminar

Ufrivillige rebeller

Under årets festival skal Rådet kuratere et seminarprogram med festivaltema “Rebeller” som utgangspunkt. Rådet har valgt å fokusere på det å være en “ufrivillig rebell”, med fokus på mennesker med nedsatt funksjonsevne, minoritetsbakgrunn, transpersoner, LBGTQI+. Mennesker som blir rebeller i kraft av å være som de er og som ved å heve stemmen fungerer som talerør for andre. Hvordan er det å være en ufrivillig rebell i dagens samfunn? Rådet tar opp temaer knyttet til det å skille seg ut, psykisk helse, rasisme og representasjon, med fokus på minoriteter. Rådet modererer selv samtalen med panelet.

Arthur Xavier Wonder Samma

Arthur Xavier Wonder

Arthur Xavier Wonder Samma er en 22 år gammel transmann fra Bergen, som bor i Oslo. Arthur tar en bachelor i cyber security, samtidig som han jobber i barnehage. På fritiden er han styremedlem hos PKI, og ansatt i Salam Norge. Han engasjerer seg i forskjellige samfunnsdebatter og står opp for et mer inkluderende og aksepterende samfunn for alle.

Asha Abdullahi

Asha Abdullahi

Asha Abdullahi er utdannet farmasøyt og jobber som innholdsprodusent og foredragsholder. Hun er slampoet og har også vært med å starte en slamscene kalt Blue Monday på kulturarenaen SALT. Asha er opptatt av representasjon av minoritetspersoner i alle institusjoner og at minoriteter skal møtes på en verdig måte i helsevesenet. Hun mener at et interseksjonelt perspektiv er viktig i kampen mot diskriminering og undertrykkelse, ettersom man ofte kjemper mot de samme strukturene og tankesettet.

Mustafa Hasan

Mustafa Hasan

Mustafa Hasan ble et nasjonalt symbol for flyktningesaken da han kjempet sin kamp mot UNE og vant. Han ønsker å være en inspirasjon for andre ungdommer som er i samme situasjon. I dag jobber han også aktivt med musikkarrieren.

Hector UN Gseminar speaker

Hector Ulloa

Hector Ulloa kom til Norge som Students at Risk-student i 2018, etter å ha vært leder i en studentorganisasjon i Honduras. Han trengte rett og slett beskyttelse for å kunne få fullføre studiene sine uten å bli trakassert eller forfulgt på grunn av sitt engasjement. Før sommeren ble han valgt til styreleder i SAIH, som er en norsk bistandsorganisasjon som jobber for at alle skal ha tilgang på høyere utdanning og akademisk frihet internasjonalt.