Web backgrounds 1
Reeper bahn festival
Web backgrounds 1
28.09.2019

OSLO WORLD 2019 med over 60% kvinnerepresentasjon blant sine artister

Samtidig som Keychange 2.0 blir kunngjort, står Oslo World ferdig med programmet for sin 26. utgave, med over 60% kvinnerepresentasjon blant headlinerne.

Forrige uke ble Keychange 2.0 offentliggjort på en pressekonferanse i forbindelse med Reperbahnfestivalen i Hamburg.

Keychange er et prosjekt som tar sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler.

Oslo World var blant de første festivalene som signerte løftet som lå i bunnen av Keychange 1.0. Ved å gjøre det, forpliktet vi oss til å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2022. I 2.0-prosjektet utvides ambisjonene til å gjelde flere former for representasjon – både kjønn, seksualitet og opphavssted.

Oslo World er en av 12 partnerfestivaler i tillegg til de tre som sitter i ledelsen. Til sammen har mer enn 275 kulturelle institusjoner signert. Alt fra plateselskaper, festivaler, klubber til orkestre har stilt seg bak initiativet.

Under den kommende utgaven av Oslo World står det 28 kvinnelige headlinere/dj’s, 21 mannlige and 7 blandede grupper på scenen. Artistene kommer fra 25 forskjellige land.

Om vi følger tellemåten til Keychange og teller blandede grupper som kvinnelig representasjon, lander Oslo World på en representasjon på over 60%. Det er åpenbart forskjellige måter å måle dette på, både av og på scenen. Om vi teller hver eneste musiker som spiller under festivalen, får vi et annet bilde. Men Keychange-forpliktelsen er uansett en nyttig målestokk for fremskrittene en festival gjør på dette området.

Hvorfor er dette viktig? For Oslo World ligger det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger og opphav, i hjertet av festivalen. Vår jobb er på mange måter å utjevne dette landskapet, og å på den måten utvide hva både publikum og artister tenker er mulig. Hva de kan forvente. I det lange løp er økt mangfold på scenen en investering i større, mer variert publikumsmasse og i et større tilfang av interessante artister. Det er mye arbeid som gjenstår, ikke minst bak scenen, i tekniske crew og i den kunstneriske ledelsen av festivaler. Oslo World har hatt to kvinnelige festivalsjefer, Alexandra Archetti Stølen, siden 2006 og Anne Moberg frem til 2005. Selv om det er tegn til fremdrift også her, er det fremdeles for sjeldent i bransjen. Å få gjort noe med det er en av nøklene til varig endring på musikkscenen.

Klisjeen, når man blir konfrontert med mannlig overrepresentasjon i et festivalprogram, er å si at det simpelthen er for vanskelig å gjøre noe med. At det ikke finnes nok kvinnelig talent, eller at det er økonomisk uforsvarlig å sikte på jevn balanse. Det er ingen tvil om at festvalbooking er en vanskelig balansekunst, på alle måter. Men mange av festivalene som er nærmest å nå målene satt frem av Keychange leder også an på andre områder, med noen av de mest interessante bookingprofilene. Det er åpenbart at disse festivalene ikke ser på målet om kjønnsbalanse som et krav som er isolert fra andre mål, det være seg kunstneriske eller økonomiske – eller noe som trenger å kompenseres for. Det er heller slik at balansemålet blir nok et verktøy i jobben med å bli bedre på alle disse punktene. At det blir en måte å justere kursen i en arbeidshverdag som uten den typen tydelige mål fort kan bli planløs. At det er en tydelig påminner om å lete etter de neste store artistene, etter nye musikalske muligheter – og på den måten fortsette å holde seg relevant for publikum.

Det er også et mål å gjøre arbeidet litt lettere. Vektleggingen av talentutvikling, samarbeid, tilgjengeliggjøring av ressurser og en felles database, er grep Keychange tar som vil kunne være til enorm hjelp for festivalene. De vil medvirke til at festivalene som er med på samarbeidet også holder seg i front på en rekke andre utviklinger i det globale festivalmarkedet. Oslo World er stolte av å være med på ddet samarbeidet. Vi ser på bookingen i år som et steg i riktig retning – men arbeidet fortsetter.

Keychange er ledet av Reeperbahn Festival, PRS Foundation og Musikcentrum Öst, støttet av Creative Europe programme of the European Union, og gjort i partnerskap med Tallinn Music Week, Iceland Airwaves, BIME, Oslo World, Linecheck/Music Innovation Hub, Ireland Music Week, SACEM, Liverpool Sound City, Way Out West, Spring Break, MAMA, Mutek og Breakout West.

Hjemmeside: keychange.eu
Twitter: @KeychangeEU
Facebook: @KeychangeEU
Instagram: @KeychangeEU
Les Keychanges manifest her

Les mer om Keychange 2.0 her

Keychange and CE Lockup

Flere nyheter

Web backgrounds 1