Fisk
49615427321 7f00f2e0c1 5k
Fisk
11.01.2020

Dronning Sonja til Keychange-konferanse i Jordan

I samarbeid med Music Norway ble Oslo World bedt om å lage et seminar med tittelen «Empowering women in the Music Industry» i Jordan.

Arrangementet foregikk 2.og 3.mars i Amman, og ble blant annet besøkt av HKH Dronning Sonja, som del av et statsbesøk til Jordan, i tillegg til næringsminister Torbjørn Røe Isaksen. Utenriksdepartementet har vært oppdragsgiveren, og oppgaven var å invitere en rekke kvinner fra musikkindustrien i Jordan, Libanon og Palestina til samlingen, som skjedde i tilknytning til det EU-finansierte Keychange-prosjektet Oslo World er partnerfestival for.

Keychange jobber for å bedre likestilling og representasjon både foran og bak scenen i musikkbransjen gjennom bygging av nettverk og kompetanse. Oslo World har et stort nettverk i Midt-Østen etter å ha arbeidet 8 år i Libanon med festivalen Beirut & Beyond. Den erfaringen la grunnlaget for besøket, som er en måte for Keychange å få fotfeste i regionen. I sin tale til seminaret, vektla Dronning Sonja den økonomiske betydningen av likestilling.

- Kvinners bidrag til den norske økonomien er større enn olje og gass til sammen. Likestilling er ikke bare en menneskerett, det er god business. Talent er jevnt fordelt utover befolkningen, og det burde muligheter være også, sa hun.

- Jeg var beæret over å kunne ta del i dette initiativet, som gir kvinner fra Midt-Østen og vestlige land muligheten til å utveksle profesjonelle og personlige erfaringer, sier Lara Khoury fra Midt-Østen-divisjonen av Sony Music.

- Dette var en viktig anledning til å få større innsikt i hverandres kulturer, i sosiale forskjeller, men også i hvordan kvinnekamp arter seg i ulike deler av verden. For vår lokale delegasjon var det et sterkt innblikk i hvor langt denne kampen har kommet i andre sfærer, og hva landene vi jobber i kan gjøre for å komme dit. Jeg vil også takke den norske kongefamilien, som valgte å gi sin støtte til denne samlingen som en del av sitt statsbesøk, avslutter hun.

- Det å møte representantene fra Jordan, Libanon og Palestina var et stort høydepunkt. Det var innholdsrikt å se hvordan musikkbransjen i Midtøsten er, og få deres perspektiv på dete. Og å høre hvor grenseløst patriarkatet er. Jeg mener at dette er et bra initiativ for å skape safe spaces for kvinner og alle marginaliserte mennesker, sier Amira Ali, en av Keychange-deltagerne.

Under Keychange-parolen fikk vi med oss de 6 norske Keychange-deltagerne i år - tre artister og tre bransjeaktører. De fikk delta på næringslivsfrokost med næringsministeren i tillegg til det øvrige programmet. Artistene spilte på returmiddagen og under mottakelsen av næringslivet på åpningsdagen av arrangementet.

- Dette arbeidet og denne deltakelsen har gitt oss en unik synlighet i regionene og dessuten markert oss som gode i vårt felt når det kommer til å fremme kreativ næring i felten. For våre lokale og regionale delegater var dette en fantastisk mulighet til å møte mange nye mennesker, la seg bli inspirert og dele mange viktig saker og historier. Dette nye arbeidet i Amman kan gi festivalen nye partnerskap.

Beirut & Beyond International Music Festival skulle gå av stabelen fra 5.-9.desember 2019, for syvende år på rad. På grunn av revolusjonen i Libanon som startet 17. Oktober i fjor, ble festivalen utsatt. Utenriksdepartementet var orientert, og i desember 2019 ble det besluttet å lage et addendum til avtalen, såfremt det ble avholdt innen 1. mars. Festivalen ble gjennomført fra 27.-29. februar 2020.

Det er første gang siden revolusjonen at det ble arrangert et stort kulturarrangement i Libanons hovedstad Beirut. Festivalen som tidligere har hatt en viktig internasjonal tilstedeværelse også blant artistene på programmet, ble etter mye ettertanke gjort lokal, og den fikk undertittelen The Homegrown edition.

Beirut

25 artister fra Libanon eller andre regionale land bosatt i Beirut, spilte på 12 scener i byen. På grunn av den pågående økonomiske krisen i landet ble festivalen gratis. Mer enn 2500 mennesker deltok på festivalens mange konserter. I tillegg trakk et bransjearrangement til seg mange delegater på dagtid. Som tidligere år huset festivalen internasjonale gjester.

Under åpningstalen til årets festival fortalte Oslo Worlds festivalsjef Alexandra Archetti Stølen om hvordan hun først kom til Libanon for åtte og et halvt år siden, i forbindelse med det omreisende konsertprosjektet OK World, musikalsk ledet av Bugge Wesseltoft. Planen var å lage en minifestival i Beirut i forbindelse med besøket. Siden meldte lysten til å komme tilbake seg.

- Vi startet å diskutere hva det var behov for. Hva kunne en festival som Oslo World utrette i en region som både var preget av krigen i Syria, den arabiske våren og hvor internasjonale organisasjoner trakk ut støtten til kulturell aktivitet? Vi kunne lage en festival.

Archetti Stølen fremhevet to lærdommer fra de åtte årene som er gått siden da. Det ene handler om internasjonal eksponering.

- Festivalen har klat å bli et av referansepunktene når du snakker om den uavhengige scenen i regionen, og det var målet vårt fra starten av. Å invitere internasjonale bookere, delegater, spillesteder og andre profesjonelle til å oppdage scenen, byen, til å forelske seg i musikken og til å vende blikket hitover.

Det andre punktet er likestilling.

- Det var sentralt for Oslo World å styrke kvinnelig lederskap i industrien og oppnå større balanse i programmeringen av festivaler. Jeg er stolt og imponert over hva Amani Semaan har fått til. Det er ikke lett å være en av de eneste kvinnelige festivalsjefene i regionen. Vi opererer i en industri som er tungt mannsdominert på global basis. Men her er vi, den syvende og hjemmelagde utgaven av festivalen er et faktum - en av de vanskeligste avgjørelsene du har tatt, og antageligvis en av de viktigste.

Oslo World sin rolle som økonomisk støttepartner er nå avsluttet. Alexandra Archetti Stølen har takket ja til fornyelse av sin stilling i styret av festivalen for å sikre overgangen inn i en ny økonomisk virkelighet.

Flere nyheter

Fisk