Oslo World Web backgrounds 2023 large10
Fotogallerie
Oslo World Web backgrounds 2023 large10

Stiftelsen Fotogalleriet er Nordens lengst opererende institusjon og det eneste kunstgalleriet i Norge med fokus på kunstfotografi. Stiftelsen er opptatt av å problematisere fotokunst og visuell kulturproduksjon og kritisk bidra til diskurser rundt dagens bildeproduksjon. I kjernen av sitt mandat arbeider stiftelsen for en mer balansert representasjon i kunstfeltet og samfunnet gjennom samarbeid med sentrale, samfunnsengasjerte organisasjoner.