Oslo World Web backgrounds6 2022
Zhanna gladko photo
01.
nov

Safemuse & Hvitsten Salongprat

Kunst, arkivering og hvorfor det er viktig for historien

Kunstnerisk ytringsfrihet er under press og kunstnere befinner seg ofte i sentrum, så vel som i frontlinjen, i konflikter og dramatiske samfunnsendringer. Kvinner og andre minoriteter er særlig utsatt.

Tema for denne samtalen er kunstens betydning i samfunnet og arkiveringens rolle under autoritære regimer. Hvordan kan man hindre at deler av historien går tapt? Hviterussland er et av mange land hvor statlige myndigheter de siste årene har strammet grepet rundt kunstnerisk ytringsfrihet. Paneldeltakerne inkluderer Stina Högkvist, direktør for utstillinger og samlinger ved Nasjonalmuseet, Arnt Fredheim, kunsthistoriker og kurator, og Zhanna Gladko, hviterussisk billedkunstner.

I samarbeid med Safemuse og Hvitsten salong.

Også anbefalt

Oslo World Web backgrounds2 2022
Barnas verdensdager klovner

Barnas verdensdager Oslo

Grønland kulturstasjon og Asylet

Lørdag 21. oktober