Web backgrounds 2
K Eych
Web backgrounds 2
06.03.2020

Dette er de første norske Keychange-delegatene

Charlotte Bendiks, ISÁK og Miss Tati er de første norske artistene som er valgt ut i talentutviklingsprogrammet til Keychange.

I tillegg er Jennifer Gunn, Kine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til å være de norske deltagerne i mentorprogrammet for andre bransjeaktører. Oslo World er en av de offisielle partnerfestivalene i Keychange 2.0, et prosjekt som tar sikte på å øke mangfoldet på den globale musikkscenen.

Artister og bransjeaktører fra 12 forskjellige land er blitt valgt ut av eksperter fra musikkbransjen for å delta i Keychanges talentutviklingsprogram i 2020. I alt ble over 650 søknader behandlet, og det er et stort spenn i tilfanget - fra den estiske sangeren og fiolinisten Maarja Nuut til den Belin-baserte popartisten DENA.

De norske artistene som er valgt ut til å delta i Keychange-programmet er dj Charlotte Bendiks, den samiske popgruppen ISÁK og den moderne soulartisten Miss Tati. I tillegg er Jennifer Gunn, Kine Lundervold og Amira Morstaq Ali valgt ut til talentutviklingsprogrammet for bransjeaktører.

Keychange-prosjektet, som er ledet av Reeperbahn Festival, PRS Foundation og Musikcentrum Öst, tar sikte på å gjøre festivaler over hele verden mer mangfoldige gjennom insentiver, talentutvikling, åpne diskusjoner og samarbeid mellom festivaler.

Oslo World er en av 12 partnerfestivaler i Keychange i tillegg til de tre som sitter i ledelsen, og var blant de første festivalene som signerte løftet som lå i bunnen av Keychange 1.0. Ved å gjøre det, forpliktet vi oss til å oppnå 50/50 kjønnsbalanse innen 2022.

Keychange 2.0 innebærer en utvidning i flere retninger. Ambisjonene utvides til å gjelde flere former for representasjon - både kjønn, seksualitet og opphavssted. Programmet legger til grunn et helhetsperspektiv på hva man ønsker med mangfold, og det innebærer også at festivaler og andre aktører tar større ansvar. Å telle fordelingen av artister er kun ett av virkemidlene når vi jobber for en mer mangfoldig musikkscene. Om vi skal øke takten i dette arbeidet, er de store aktørene nødt til å åpne seg for unge talenter i større grad. Vi er nødt til å dele mer av kunnskap - ikke bare for å styrke etterveksten, men også for å bevisstgjøre oss selv på hva det er som egentlig kreves i dagens musikklandskap.

For en festival som Oslo World handler det ikke om å få representasjonen i seg selv til å se bra ut. Det å jobbe for størst mulig mangfold, enten vi snakker om kjønn, sjanger og opphav, ligger i hjertet av festivalen fordi det arbeidet vil utvide hva både publikum og artister tenker er mulig, hva de kan forvente av musikkopplevelser. Økt mangfold på scenen, det å øke kompetansen og mulighetene for unge mennesker fra en rekke forskjellige opphav både foran og bak scenen er langsiktige investeringer i større, mer varierte publikumsmasser og i et større tilfang av interessante artister. Keychange jobber ikke bare med å endre de politiske realitetene i musikkfeltet, det er et prosjekt som tar sikte på en heving av kvaliteten som er helt nødvendig i årene som kommer.

Oslo World, Talent Norge, Music Norway og Norsk Tipping er norske samarbeidspartnere i Keychange.

Kathrine Synnes Finnskog, direktør, Music Norway

– Dette er et unikt program som kan gi mange unge jenter i musikklivet en erfaring og et nettverk tidlig i karrieren. Keychange 2.0 et viktig initiativ for at kvinnelige artister skal stille på lik linje med gutta når det gjelder hvem som skal bookes, snakkes eller spilles. Det er et program som både skal skjerpe oss i bransjen og få oss til å jobbe for bedre og mer likeverdige muligheter, men det gir også talentene muligheten til snakke sammen, jobbe sammen og dele erfaringer, nettverk. Det gir unge jenter en viktig stemme – tidlig nok. Det har vært viktig for Music Norway å følge med på Keychange, og vi er utrolig glade for å kunne følge det videre på enda nærmere hold, sier Synnes Finnskog.

Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge

– Gjennom Keychange ønsker Oslo World å arbeide for å styrke kvinners muligheter i musikkindustrien, og å sikre kvinnelig representasjon på den globale musikkscenen. Dette er en målsetning Talent Norge deler. Gjennom vår kvinnesatsing arbeider vi hver dag for å å forbedre strukturer som opprettholder skjevfordeling mellom kjønnene. Det er helt sentralt for oss å vite at de kvinnelige talentene møter en bransje der de har like muligheter til utøve sitt kunstneriske virke som sine mannlige kolleger, sier Maria Mediaas Jørstad, daglig leder i Talent Norge.

Christina Schäfers, leder for Keychange og programsjef for Reperbahn-festivalen:

Talentutviklingsprogrammet er hjertet av Keychangeinitiativet. Samtidig som forpliktelsen om balanse på festivalplakatene motiverer organisasjoner til å booke mer mangfoldig, hjelper vi talentene med å finne fram til scenen. Etter å ha ført dialog med en rekke forskjellige kunstnere og eksperter under fase en av prosjektet, er vi svært fornøyd med å se hvordan en inknluderende innstilling til rekruttering har ført til en svært spennende deltagergruppe i 2020.

Vi er stolte over å representere flere forskjellige kjønnsminoriteter, og deltagere fra minoritetsgrupper på tvers av etnisitet, sjanger og karrieretrinn. Keychange-teamet jobber hardt med å skape et meningsfullt og virkningsfullt program, og vi ser frem til å jobbe med alle deltagerner. Vi er spente på hva som er i vente for dem gleder oss til å være vertskap for denne utrolige gjengen på de store møtene i Stockholm og på Reperbahn-festivalen.

Mer om Keychange 2.0

Programmet setter i gang med et stort nettverkmøte i Stockholm i februar. Regien står Reperbahn Festival for i samarbeid med PRS Foundation og Musikcentrum Öst. Målet er å gi de 74 deltagerne kunnskap og muligheter for å ta nye karrieresteg. De utvalgte er det første av tre kull som skal gjennomgå dette programmet som ble annonsert sommeren 2019.

I tillegg til nettverksmøtene og mentorprogrammet, vil deltagerne delta i kreative laboratorier på en av de 13 festivalene som er partnere i Keychange-programmet, hvor Oslo World er den norske partneren. Kunngjøringen av det første kullet kommer samtidig som antallet organisasjoner som har signert den felles målsetningen om kjønnsbalanse på festivaler har passert 300.

Les Keychanges manifest her

Keychange and CE Lockup

Flere nyheter

Web backgrounds 5