Web backgrounds 5
Facebook Post
Web backgrounds 5
08.12.2020

Støtteprogram for musikere i Beirut

Vi har samlet inn mer enn 400 000 kroner og støtteprogrammet for musikere i Beirut åpner i dag for søknader.

Gjennom bidrag fra publikum, gaver fra internasjonale organisasjoner og følgere, billettinntekter fra solidaritetskonserten i Oslo og på Theatre de La Ville i Paris, har vi samlet inn over 400 000 kroner til et nyetablert fond, som skal bidra til aktivitet på musikkscenen i Beirut. Vi er allerede i gang med arbeidet og Musicians Support Program åpner i dag for søknader fra lokale musikere!

I etterkant av eksplosjonen i Beirut i august i år opprettet flere organisasjoner en innsamlingsaksjon til inntekt for musikklivet i Beirut. Fondet er et samarbeid mellom Beirut & Beyond International Music Festival, Oslo World, studioet Tunefork i Beirut, SACEM, Khyam Alami og Theatre de la Ville. Etter en høst med innsamlinger og planlegging er fondet nå åpent for søknader. Fristen er 28. Desember.

Midlene vil gå til å bestille ny musikk fra Beirut-baserte musikere, støtte til opptak, miksing og mastring av musikken (pengene går direkte til teknikere) og til utgivelse av nye verk på et samlealbum som vil bli sluppet digitalt og som blir distribuert og promotert av Beirut and Beyond. Utgivelsen vil være et verktøy for å bedre musikernes kår - men også et distinkt tidsdokument fra en svært dramatisk periode for byen og landet.

Fondet vil også stå for administrativ hjelp - musikerne får sine kataloger registrert hos vederlagsorganisasjonen SACEM, slik at de vil være i stand til å motta inntekter for fremføringer, publishing og mekaniske royalties på lang sikt.

Alle musikere som er basert i Libanon, uavhengig av nasjonalitet, sjanger, fartstid eller størrelse på ensemblene, kan søke. Fondet er lagt opp for å gjøre søknadsprosessen så enkel som mulig.

En komité bestående av både lokale og internasjonale medlemmer vil stå for utvelgelsen, som også vil være kjønnsbalansert. Komiteen består av Yasmine Hamdan (musiker og komponist), Khyam Allami (musiker og komponist), Tarek Yamani (musiker og komponist), Alexandra Archetti Stølen (Festivalsjef, Oslo World), Lara Khoury (uavhengig konsulent for MENA), Racha Salah (uavhengig konsulent) and Soudabeh Kia (global musikkrådgiver ved Theatre de la Ville).

Tusen takk til alle som har bidratt, vi gleder oss til å dele resultatene med dere i tiden fremover!

Her kan man søke om å bli en del av programmet!

Les mer om Oslo Worlds søsterfestival Beirut & Beyond her!

Flere nyheter

Web backgrounds 6