Oslo World Web backgrounds 2023 large10
Mathias hollowback 2
02.
nov

INN - "etniske minoriteter i norsk kulturliv" presenterer

Kunst som beveger oss mot fremtiden

INN - "etniske minoriteter i norsk kulturliv" inviterer til en dybdesamtale under Oslo World festivalen med bevegelse som tema. Musikk og kunst er essensielt for bevegelse i livet og samfunnet. Manifesterer vi gjennom kunsten, nye måter å se verden og beskrive fellesskapet på? I denne samtalen utforsker vi kunstens evne til å inspirere, påvirke fellesskapet og skape bevegelser i samfunnet. Vi diskuterer også hvordan vi kan skape den fremtiden vi ønsker oss som kunstnere og medborgere i dag.

INN - etniske minoriteter i norsk kulturliv, er en organisasjon for kunstnere og kulturaktører med etnisk minoritetsbakgrunn i Norge. Medlemmene er profesjonelle utøvere, eller har tillitsverv eller arbeidsplass i kulturfeltet. Som etniske minoriteter regner INN personer med bakgrunn fra andre deler av verden enn Europa, norske nasjonale minoriteter og samer.

Shwan Dler Qaradaki foto Tarza F

Shwan Dler Qaradaki

Shwan Dler Qaradaki setter gjennom sitt kunstneriske virke søkelys på spørsmål knyttet til identitet, og det å være en del av en multikulturell virkelighet. Han benytter seg av en rekke forskjellige teknikker og jobber både med tegning, maling, foto, installasjon og video. Shwan er opprinnelig kurder, og kom til Norge som politisk flyktning i 1999. Hans kunstneriske prosjekter har ofte utspring i hans personlige historie, samtidig som de inngår i en større virkelighet. Shwan har en mastergrad fra Kunsthøgskolen i Oslo og Kunstakademiet i Sulaimani.

Norrona Mathias Oslo collection

MATHIAS JIN BUDTZ

Mathias Jin Budtz jobber som danser, pedagog og koreograf i ulike sjangre innen streetdance; som Break, Hiphop og House. Han har mottatt statens arbeidsstipend for yngre nyetablerte kunstnere og er medgrunnlegger av Subsdans, Soul Sessions Oslo og crewet dEEp doWN dopEiZM. Mathias er også medlem av Kingwings Crew og har i tillegg jobbet med bl.a. impure company og Frikar. Mathias er født i Korea, adopteret til Danmark og bosatt i Norge siden 2007. Han er utdannet fra Flow Dance Academy i København, og har videreutdannet seg på studiereiser til bl.a. Paris, New York, Los Angeles, Osaka og Seoul.

Namra Saleem

Namra Beatrix Saleem

Namra Saleem jobber med kommunikasjon i Transcultural Arts Production. Hun er også produsent og konseptutvikler i podkastselskapet Filt og står bak garagepop-prosjektet FLTY BRGR GRL.

Også anbefalt

Oslo World Web backgrounds 2023 large16
BVD19 1

For barn

Barnas verdensdager Oslo

Grønland kulturstasjon og Asylet

Lørdag 21. oktober

Starter 11.30

Oslo world news post13

Åpningskonsert

Mari Boine & Bugge Wesseltoft m/gjest Ella Marie Hætta Isaksen + utdrag fra «Vástádus Eana"

Oslo Konserthus

Mandag 30. oktober

Konsertstart 19.30

Julie Forchhammer Klimakultur

Beyond Music - Workshop

Music and climate justice

Melahuset

Tirsdag 31. oktober

Starter 14.00

KY2023 ELLA

Beyond Music - Samtale

The Rise of Indigenous Pop Culture

Melahuset

Tirsdag 31. oktober

Starter 16.30

Khalid exhibition

Beyond Music - Utstilling

Vernissage: Khartoon Deconstructed

Baba Bar Oslo

Tirsdag 31. oktober

Starter 17.00

29 Les Mamans du Congo Rrobin c Vivi What hmwk

Konsert

Les Mamans du Congo & RROBIN

Cosmopolite

Tirsdag 31. oktober

Konsertstart 18:00